Yönergeler

YÖNERGELER / UYGULAMA ESASLARI

D.Ü. Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi   

D.Ü. İkinci Öğretimde İlk Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Belir. İlişkin Değ. ve Uygulama Esasları   

D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

D.Ü. Lisans ve Önlisans Programlarında Azami Süre Sonu ve Ek Süre Sınavları Uygulama Esasları (2547-44/c maddesi uyarınca hazırlanmıştır)

D.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

D.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

D.Ü. Özel Öğrenci Yönergesi

YÖK Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

D.Ü. Diploma, Diploma Defteri, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Güncel-19.03.2015)

D.Ü. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Yönergesi

D.Ü. Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

D.Ü. Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

D.Ü. Yandal Program Yönergesi

D.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi

D.Ü. Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

D.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

D.Ü. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi

D.Ü. Önlisans Eğitim/Öğretimi Staj Yönergesi

D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Endüstri Stajı Yönergesi

D.Ü. Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi

D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi

D.Ü. Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

D.Ü.Teknoloji Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

D.Ü.Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi

D.Ü.Mühendislik Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi

D.Ü. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi

D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

D.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

D.Ü. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar İle Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

D.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Alım Yönergesi

D.Ü. İşletme Fakültesi Staj Yönergesi

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınav Yönergesi

D.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı Gelir ve Harcama Yönergesi

D.Ü. Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi

D.Ü. Önlisan-Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi