Öneri ve İstekleriniz

Sorun, Öneri ve Talep E-Posta Adresleri :

- Öğrenci harçları ile ilgili problem ve iadeler için; iade@duzce.edu.tr

- Yeni kayıt, yatay-dikey geçiş, mühendislik tamamlama vb. bilgi için; yenikayit@duzce.edu.tr

- Diploma ile ilgili bilgi almak için; diploma@duzce.edu.tr

- Eğitim-öğretim ve diğer süreçler ile ilgili bilgi almak için; mevzuat@duzce.edu.tr

- Öğrenci bilgi sistemi şifre ile ilgili bilgi almak için; sifre@duzce.edu.tr

- Ders kayıtları, notlar, sınavlar ve diğer problemler için; ogrencidestek@duzce.edu.tr