Hakkında

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, adaylara, öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp farkındalık yaratan birim olma çabası içinde bir DAİRE BAŞKANLIĞIYIZ.

Temel değerlere saygılı, ekip çalışmasına önem veren, kalite standartlarında ödün vermeyen, toplam kalite anlayışını benimsemiş, öğrenci, personel ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutan, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ve hesap verebilir bir çalışma anlayışını sürdüren bir DAİRE BAŞKANLIĞIYIZ.  

Halen, 18 personelimiz ile 4 Enstitü, 14 Fakülte 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokuluna destek hizmeti veren, yönlendirici ve denetleyici bir çalışma anlayışı ile 27602 öğrenciye hizmet sunan bir DAİRE BAŞKANLIĞIYIZ.