Af Kanunu Kapsamında Kayıt Yapan Öğrencilerin Ders Kaydı Hakkında

25 Eyl

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunla Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. madde gereğince, Af Kanunundan yararlanarak kayıtları yapılan öğrencilerin; ders kayıtları intibakları yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

İntibakı yapılan öğrenciler ders seçimi yapabilirler.

                                                                                                                                                         Düzce Üniversitesi                                                                                                                                                                        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı