YÖS Yerleştirme Sonuçları

08 Ağu

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

2017-2018 EĞİTİM -ÖGRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI ASİL KONTENJANLARA YERLEŞTİRME İŞLEMİNDEN BOŞ KALAN KONTENJANLARA YEDEK ADAYLARIN YERLEŞTİRİLMESİ SONUÇLARI 

Yedekten Asil Aday Kayıt Tarihleri          :  08 Ağustos 2017 -  18 Ağustos 2017

Derslerin Başlaması                         :  25 Eylül 2017

Türkçe Seviye Tespit Sınavı          :  26  Eylül 2017

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. Özel nedenler ile kayda gelemeyenler Türkiye'deki noterler veya konsolosluklardan başka birisine kayıt için vekalet verebilir. Bu kişinin vekalet belgesinin aslı ile gelmesi gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirlenen kayıt tarihleri içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle üniversiteye kesin kayıtlarını gerçekleştirirler. Başvuru için verilen belgelerin asılları ile birlikte;

  1. Lise diplomasının aslı.
  2. Not Döküm Belgesi veya Transkriptin aslı.
  3. Lise denklik belgesinin fotokopisi.

    d)        Öğrencinin maddi imkanlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu'nun belirlediği maddi güvence miktarını gösterir dilekçe kesin kayıt esnasında onaylatılacaktır. (Kazanan adaylar kendi imkanları ile öğrenim göreceğini kabul eder. Üniversitemiz burs vermemektedir.)

  4. 4 adet fotoğraf
  5. Türkçe için TÖMER belgesi fotokopisi

 

*        Kesin kayıt esnasında ilk başvuruda gönderilen evraklar ile kesin kayıtta teslim ettiği belgeler arasında farklılık tespit edildiğinde aday hakkını kaybedecek kaydı yapılsa dahi kaydı iptal edilecektir.

  **   Kesin kayıt sonrası "Öğrenci Belgesi" derslerin başlama tarihine kadar geçerli olacak şekilde verilecektir. Türkçe dil seviyesi yeterli olan öğrenci harcını yatırıp ders kaydı yaptıktan sonra yeni öğrenci belgesi almalıdır.

*Kazanılan bölümler değiştirilemez.

2- TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) alınan Türkçe başarı belgesinin fotokopisi (Her iki belgeden birisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil bilgisi seviyesi, Üniversitemiz TÖMER tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. 2017-2018 öğretim yılı başında C-1 seviyesinde belge sahibi olunmalıdır. Bu belgesi olmayan öğrenciler ve sınavda başarılı olamayanlar bu ve takip eden eğitim-öğretim yılı başında yine TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) başarılı olduklarını belgeledikten sonra eğitim-öğrenime başlayabilirler. İki yıl süre içinde Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler tüm öğrenim haklarını kaybederler ve kayıtları silinir.)

Harçlar :

- Yabancı uyruklu öğrencilerimiz "Bakanlar Kurulu” tarafından belirlenen öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti kadar ücret öder. Kesin kayıt için harç yatırma zorunluluğu yoktur. Derslere başlayacak olan öğrenciler ders kaydı tarihinden önce harç yatırmak zorundadır.

-TC vatandaşı olanlar sadece EP programlarının harcını öder. -Suriye uyruklu öğrenciler (EP) programlarını kazandığında harç ücreti öder.

 

Adres : Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı       Konuralp Yerleşkesi 81620 Düzce/Türkiye

Web Pages     :  www.duzce.edu.tr      www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr

E-posta          : ogrenciisleri@duzce.edu.tr (General Information)

  

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ