2018 YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU KAYIT YAPTIRAMAYANLARA EK KAYIT HAKKI

15 Eki

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru yapmayanların kayıtları yapılmayacaktır. Aday Öğrencilerimize Duyurulur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı